Starta ett nytt ämne

Prescribed rep range within a workout type.

It would be nice to be able to prescribe a range of reps within a workout.  


For example:

EMOM 9min

6-12 Pull Ups

9-18 V-ups


Logga inför att publicera en kommentar