Start nyt emne

Programming workout with undefined rest period (1:1 :: work:rest ratio)

Is there a method or a workaround to program a workout with a undefined rest period? For example: "3 RFT of 50 DU/30 GHDs/10 BMU, work:rest is 1:1 "


1 person har dette spørgsmål
Log på for at poste en kommentar