Ved å registrere deg, hvis du ikke er tilknyttet en privat tilknyttet, vil du bli plassert i vårt offentlige Gymnasium. Det er for enkeltpersoner som ønsker å bruke nettstedet uavhengig av noen tilknyttet eller boks de kan gå til. Hovedstedets treningsstudio følger programmeringen av CrossFit.com. Som medlem av Gymnastikkstedet vil vi gi WOD for deg å legge inn til daglig. Hvis du er i hovedstedets treningsstudio, men ikke personlig følger hovedprogrammering, er det ikke noe problem. Du kan alltid lage din egen treningsøkt for å legge inn ved å gå her.


Vi tilbyr også et utvalg av offentlige programmeringsspor som er åpne for enhver bruker som skal følge. Disse kan følges av noen, enten det er tilknyttet et treningsstudio eller på stedet som individ.


Vennligst se Programmeringsspor for mer informasjon.